برنامه دیدار با استاد حقوق بشر دانشگاه هاروارد با موضوع لیبرالیسم و حقوق بشر
سه شنبه 21 ژوئن 2005

پس از دیدار و گفت و گوی دانشجویان با فیلسوف بزرگ مجارستانی، آگنش هلر، انجمن مطالعات توسعه گفتمان حقوقی در نظر دارد این برنامه ها را ادامه دهد و اندیشمندان امروز جهان را در مقابل دانشجویان بنشاند تا تجربیات فکری و عملی خود در حوزه های گوناگون اندیشه به خصوص حقوق و علوم انسانی را در اختیار دانشجویان قرار دهند و دانشجویان ایرانی هم بتوانند از امکان فضای تبادل معانی بهره مند گردند.

این بار به بهانه حضور چند روزه پروفسور مایکل ایگناتی یف، استاد حقوق بشر دانشگاه هاروارد در تیرماه امسال در ایران، انجمن در نظر دارد برنامه دیگری ترتیب دهد و از دانشجویان دعوت می کند تا در این برنامه که با موضوع «لیبرالیسم و حقوق بشر» خواهد بود، شرکت کنند.

 

زمان: ۶ تیر ۱۳۸۴ - ساعت ۱۱
مکان: بزرگراه کردستان- ضلع جنوبی ونک پارک- بلوار شهید علیخانی- ۲۰متری گلستان- ۱۲متری سوم-پلاک۳- مجتمع مطبوعات تخصصی کشور

 

اندیشه کنیم تا از سترونی برهیم