محبوبترین مقالات

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 100%

مشاوره حقوقی و قضائی
برای کسانی که سوال یا مساله حقوقی دارند

میزان خواننده داشتن: 78%

جلسة چهل و پنجم بيست و سوم مهرماه 1358 هجري شمسي
میزان خواننده داشتن: 27%

جلسه چهلم
میزان خواننده داشتن: 24%

جلسه سي و پنجم
میزان خواننده داشتن: 22%

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای
میزان خواننده داشتن: 21%

حقوق مالیاتی روشهای ارزیابی اموال قسمت اول
میزان خواننده داشتن: 21%

جلسه پانزدهم بيست و يكم شهريور ماه 1358 هجري شمسي
میزان خواننده داشتن: 18%

واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران
میزان خواننده داشتن: 18%

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
میزان خواننده داشتن: 17%

حقوق مدنی قسمت سوم
میزان خواننده داشتن: 17%

خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
میزان خواننده داشتن: 17%

تصويب نامه تحقق دولت الكترونيكي
میزان خواننده داشتن: 16%

جلسه سي ونهم
میزان خواننده داشتن: 16%

جلسه پنجاه و دوم سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي
میزان خواننده داشتن: 15%

قانون ماليات مستقيم (قسمت 6)
میزان خواننده داشتن: 15%

برنامه دیدار با استاد حقوق بشر دانشگاه هاروارد با موضوع لیبرالیسم و حقوق بشر
میزان خواننده داشتن: 15%

قانون مجازات اسلامی ماده 316 تا آخر (ماده 498)
میزان خواننده داشتن: 15%

قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان
میزان خواننده داشتن: 15%

برخى از قوانين مهم و مورد مراجعه
میزان خواننده داشتن: 15%