محبوبترین مقالات

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 100%

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 58%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 33%

فرم های قضائی
نمونه دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی، تجاری و خانوادگی

میزان خواننده داشتن: 17%

متن سخنرانى دكتر ناصر كاتوزيان با عنوان جايگاه دفاتر اسناد رسمى در نظم حقوقى كنونى
میزان خواننده داشتن: 13%

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتی
میزان خواننده داشتن: 12%

سایت های جستجوی حقوقی
میزان خواننده داشتن: 11%

در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
میزان خواننده داشتن: 11%

مقاوله نامه 87 آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی
میزان خواننده داشتن: 10%

در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
میزان خواننده داشتن: 10%

مقالات حقوقی ایرانی آنلاین
میزان خواننده داشتن: 10%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
میزان خواننده داشتن: 9%

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر
میزان خواننده داشتن: 9%

منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
میزان خواننده داشتن: 9%

آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي
میزان خواننده داشتن: 9%

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میزان خواننده داشتن: 9%

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
میزان خواننده داشتن: 9%

منشور کورش کبیر (اولین اعلامیه حقوق بشر)
میزان خواننده داشتن: 9%

سوابق آموزش حقوق در ايران
میزان خواننده داشتن: 9%

جلسه شانزدهم
میزان خواننده داشتن: 9%