محبوبترین مقالات

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 100%

مشاوره حقوقی و قضائی
برای کسانی که سوال یا مساله حقوقی دارند

میزان خواننده داشتن: 19%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 15%

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر
میزان خواننده داشتن: 11%

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میزان خواننده داشتن: 11%

خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
میزان خواننده داشتن: 11%

متن كامل قانون اساسي عراق
میزان خواننده داشتن: 10%

جلسه پنجاه و نهم سيزدهم آبانماه 1358 هجري شمسي
میزان خواننده داشتن: 10%

جلسه دهم
میزان خواننده داشتن: 10%

در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حريم املاك ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
میزان خواننده داشتن: 9%

آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
میزان خواننده داشتن: 9%

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
میزان خواننده داشتن: 9%

جلسة سي وچهارم
میزان خواننده داشتن: 9%

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
میزان خواننده داشتن: 9%

صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات» به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني
میزان خواننده داشتن: 9%

انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز
تحليلی از پروفسور سعيد محمودی محقق ،استاد و رييس بخش حقوق بين الملل دانشگاه استکهلم

میزان خواننده داشتن: 9%

دامین نام های حقوقی (فروش یا اجاره)
توسط موسسه حقوقی داد راهبرد

میزان خواننده داشتن: 8%

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
میزان خواننده داشتن: 8%

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 8%

جلسه چهل و نهم بيست هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي
میزان خواننده داشتن: 8%