محبوبترین مقالات

دانشکده های حقوق ایران
میزان خواننده داشتن: 100%

قانون مجازات اسلامی (تعزيرات)
میزان خواننده داشتن: 48%

سـایت ها و وبـلاگ های حقوقی ایرانی
توسط دکتر علی حاجی پور

میزان خواننده داشتن: 35%

حقوق مدنی قسمت سوم
میزان خواننده داشتن: 30%

قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
میزان خواننده داشتن: 25%

در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
میزان خواننده داشتن: 15%

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق
میزان خواننده داشتن: 13%

فرم های قضائی
نمونه دادخواست در موضوعات مختلف حقوقی، تجاری و خانوادگی

میزان خواننده داشتن: 11%

آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴
میزان خواننده داشتن: 11%

آئین نامه جدید راهنمائی و رانندگی (بخش دوم)
میزان خواننده داشتن: 10%

قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
میزان خواننده داشتن: 10%

مقالات حقوقی ایرانی آنلاین
میزان خواننده داشتن: 7%

حقوق تجارت قسمت اول
میزان خواننده داشتن: 6%

قانون مجازات اسلامی ماده 12 تا ماده 38
میزان خواننده داشتن: 6%

سوالات حقوق مدنی
میزان خواننده داشتن: 6%

در وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ در ارث و موجبات و تحقق و شرايط و موانع ارث - حجب و فرض و سهم الارث مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
میزان خواننده داشتن: 6%

حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
میزان خواننده داشتن: 6%

سوالات حقوق تجارت
میزان خواننده داشتن: 6%

آيين نامه داخلي هماهنگ شده كانونهاي وكلاي فرانسه
میزان خواننده داشتن: 6%

دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
میزان خواننده داشتن: 6%