سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق جزا و بزه شناسیجرم شناسی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سایت های بزه شناسی
پنج شنبه 10 فوريه 2005
توضیح: بزه شناسی را بجای جرم شناسی به کار برده ایم، زیرا «بزه» واژه ای صد در صد فارسی است.

 

فرهنگ لغت حقوق کیفری به زبان فرانسه اثر استاد ژان پل دوسه

سایت فرانسوی بزه شناسی

نشریه جدید فرانسوی بزه شناسی

نشریه فرانسوی الکترونیک پژوهش بزه شناسی

انجمن ایرانی حقوق کیفری

 فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا به ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ و فرانسه

راهنمای بزه شناسی به زبان فرانسه از دانشگاه مونترال

مركزﺑﻴﻦ المللى اصلاح حقوق جزا وﺳﻴﺎست عدالت ﮐﻴﻔﺮى

مركز ﺑﻴﻦ المللى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ از جرم

داﻳركتورى ﺑﻴﻦ المللی آژانس هاى پلیس و عدالت ﮐﻴﻔﺮى

اﻧﺴﺘﻴﺘﻮى بزه شناسى استرﺍﻟﻴﺎ

شوراى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت بزه شناسى استرﺍﻟﻴﺎ

مؤسسه بزه شناسی فرانسه

مركز تحقيقات جامعه شناسي در مورد حقوق و مسائل كيفري CEDIP در فرانسه

سجل کيفری ملی CJNفرانسه

موزه ملی زندانهاى فرانسه

مدرسه بزه شناسی مونترال

مجله بزه شناﺳﻰ دانشگاه مونترال

سایت شخصی یکی از دادرسان دادگاه اطفال در فرانسه 

 

UNCICP: United Nations Centre for International Crime Prevention

UNICRI: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

International Society for Criminology

American Society of Criminology

Australian Institute of Criminology

British Society of Criminology

British Journal of Criminology

The Western Criminology Review

The Internet Journal of Criminology

The Criminology Mega-Site

University of Cambridge Institute of Criminology

 

آدرس های اینترنتی ادارات پلیس و مرتبط با پلیس

Europol

International Association of Chiefs of Police IACP 

International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts IALEIA

International Association of Women Police

Australian Federal Police

 

France

Ministère de la Justice

Ministère de l’Intérieur

La Police nationale

Bulletin officiel du Ministère de l’Intérieur BOMI<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

 

Germany

Bundeskriminalamt BKA

Bundesministerium der Justiz

 

Italy

Arma dei Carabinieri

Ministero dell’Interno

Ministero di Grazia e Giustizia

Polizia di Stato

 

Japan

Ministry of Justice

National Police Agency

Spain

Ministerio del Interior Espagne

 

 Sweden

Polisen i Sverige

 

 Switzerland

Schweizerische Bundespolizei - Polizia federale svizzera - Police fédérale suisse

 

Turkey

Turk Polis Teskilati

 

United Kingdom

Centre for Crime and Justice Studies

HM Customs and Excise

Home Office

National Criminal Intelligence Service NCIS

Metropolitan Police

Police Act 1997

Police Federation of England and Wales

Police Services of the U.K

Royal Ulster Constabulary

 

United States of America

Department of Justice DoJ

Interpol-US National Central Bureau

Antitrust Division

Civil Rights Division

Criminal Division

Environment and Natural Resources Division

Tax Division

Federal Bureau of Investigation FBI

U.S. Marshals Service

Federal Bureau of Prisons BOP

Drug Enforcement Administration DEA

Immigration and Naturalization Service INS

Executive Office for U.S. Attorneys EOUSA

Executive Office for U.S. Trustees

Office of Tribal Justice OTJ

Office of Information and Privacy OIP

Office of Justice Programs OJP

Office of Professional Responsibility OPR

National Drug Intelligence Center NDIC

U.S. Parole Commission

Department of Treasury

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ATF 

State Department

Bureau of Diplomatic Security

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Office of the Coordinator for Counterterrorism 

 

مقاله هاى اين بخش
  1. سایت های بزه شناسی
    10 فوريه 2005

  2. بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه
    26 دسامبر 2005