سایت حقوق
پذيرش سايتآیین دادرسى و داوریآیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
چند بخشنامه از رئیس قوه قضائیه
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۰۰۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ به روساي حوزه هاي قضايي استان ، شهرستان و عمومي بخش سراسركشور بررسيهاي نامحسوس به عمل آمده و گزارشهاي رسيده از برخي منابع ، حاكي است كه > برنامه كشيك مقرر در واحدهاي قضايي به نحو مطلوب اجرا نمي شود . قضات و كارمندان كشيك كه بايد تا (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
آیین نامه اجرائی دادگاههای عام، آیین نامه اجرای حدود و قصاص، آیین نامه ماده 189 قانون سوم توسعه
آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ( ۳۲۵ ) ۱۵/۳/۱۳۷۳و اصلاحات بعدي مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رييس قوه قضاييه زيرنويس : ۳۲۵ - تاريخ صحيح تصويب قانون « ۱۵/۴/۱۳۷۳ » مي باشد . با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بااصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ با توجه به اصلاحات سال ۱۳۸۱ و حركت به سوي تشكيل دادگاه هاي تخصصي ونيز تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب نسخ ضمني شده است . ( ۲۷۵ ) زيرنويس : ۲۷۵ - ماده ۱ سابق ـ به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 278 تا آخر
باب پنجم اجراي احكام ( ۲۴۰ ) زيرنويس : ۲۴۰ - در خصوص اجراي احكام در درياي سرزميني به ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران درخليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ مراجعه شود . بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۵۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 219 تا ماده 278
فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال ( ۱۹۵ ) ماده ۲۱۹ - در هر حوزه قضايي و درصورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود . ( ۱۹۶ ) تبصره ۱ - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۹۷ ) تبصره ۲ - در حوزه هايي كه چنين (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 173 تا ماده 219
فصل ششم - مرور زمان ( ۱۴۴ ) در مجازاتهاي بازدارنده ( ۱۴۵ ) زيرنويس : ۱۴۴ - به بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۷۷مراجعه شود . ۱۴۵ - در خصوص ساير موارد مشمول مرور زمان در امور مدني و كيفري از جمله به قوانين زير مراجعه شود : الف ـ (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 96 تا ماده 173
فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن ( ۸۵ ) و كشف آلات و ادوات جرم زيرنويس : ۸۵ - به ماده ۱۳ > قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود . نظريه ۷/۶۳۷۶ - ۱۳۶۳/۹/۲۳ ا . ح (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 46 تا ماده 96
مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند وطرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند : الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي ازطرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون آیین دادرسی کیفری، مقدمه، از ماده 1 تا ماده 46
* مشخصات كتاب مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول چاپ ششم ( ويرايش سوم ) مشتمل بر : قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ) درامور كيفري ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آيين نامه (...)

lire la suite de l'article