سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق دیگرحقوق افغانستان
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
چهار شنبه 16 فوريه 2005
سایت های حقوق افغانستان
نکته ای از یک حقوقدان افغان: نظام حقوقی و قوانين افغانستان در معرض يک دگرگونی کاملاْ صددرصدی قراردارد . وبدين منظور يک کميسيونی به نام کميسيون اصلاحات عدلی وقضايی درسال ۱۳۸۲ در کابل ايجاد گرديد و يک مقدار اصلاحات را انجام داده است ولی هنوز هم اين پروسه د ر جريان است و (...)

lire la suite de l'article