سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق جزا و بزه شناسیحقوق کیفریقانون مجازات اسلامی تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 227 تا ماده 316
فصل پنجم - شرايط دعوي قتل ماده ۲۲۷ ـ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است امانسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد . ماده ۲۲۸ ـ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال وظن نمي توان عليه كسي اقامه (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 165 تا ماده 226
باب ششم - حد مسكر فصل اول - موجبات حد مسكر ماده ۱۶۵ - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از اينكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . ( ۲۲۰ ) ( ۲۲۰ ) نظريه ۷/۶۰۵۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : مايع با هر درجه از الكل ، در صورت سكرآور بودن (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 49 تا ماده 165
باب چهارم - حدود مسووليت جزايي ماده ۴۹ ـ اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري ( ۱۴۵ ) از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد . ( ۱۴۶ ) تبصره ۱ ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۴۷ ) (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 316 تا آخر (ماده 498)
باب پنجم - موجبات ضمان ماده ۳۱۶ ـ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود . ماده ۳۱۷ ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيما توسط خود جاني واقع شده باشد . ماده ۳۱۸ ـ تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 38 تا 49
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان ( ۱۰۳ ) ( ۱۰۳ ) نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : آزادي مشروط موضوع ماده ۳۸ ق . م . ا . و تعليق اجراي مجازات موضوع مواد ۲۵ به بعد همان قانون از جهت شرايط استفاده و اجرا با يكديگر متفاوت بوده كاربرد مخصوص خود رادارند ، هر چند در صورت وقوع تخلف از (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ماده 12 تا ماده 38
باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ماده ۱۲ - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : ۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ ديات ( ۳۴ ) ۴ ـ تعزيرات ۵ ـ مجازاتهاي بازدارنده . ( ۳۴ ) به ماده ۲۹۴ و بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامي ماده 1 تا ماده 11
قانون مجازات اسلامي ( ۱ ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي ( ۱ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ كتاب اول ـ كليات باب اول - مواد عمومي ماده ۱ - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود . ماده ۲ - (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 18 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی مقدمات
مجموعه قانون مجازات اسلامي چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) مشتمل بر : قانون مجازات اسلامي ، قانون مبارزه با موادمخدر ، نظريات شوراي نگهبان ، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ، بخشنامه ها و نظريات مشورتي قوه قضاييه ، زيرنويسها و فهرستهاي راهنما ، واژه نامه تفصيلي و . . . رياست (...)

lire la suite de l'article
چهار شنبه 13 ژوئيه 2005
قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714
فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ ) زيرنويس : ( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفاي مال مسروق توسط سارق جرم مستقلي نيست . نظريه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : يد زوجين نسبت به اموال مشترك اماني مي باشد و لذا بردن جهيزيه ازطرف زوجه وصف جزايي ندارد . ماده ۶۵۱ - (...)

lire la suite de l'article