سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابها
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 15 اوت 2005
معرفی کتابهای حقوقی آنلاین
در اين صفحه كتابهايي كه متن كامل آنها در اینترنت موجود است به همراه طرح روی جلدشان، معرفي مي شوند. این فهرست، به مرور اضافه و تکمیل خواهد شد.

lire la suite de l'article
دو شنبه 24 ژانويه 2005
کتابهای حقوقی ایرانی آنلاین
توجه: این فهرست در دست تکمیل است. شما هم می توانید در تکمیل آن سهیم باشید. از طریق گزینه "نظر شما" در پائین این صفحه، می توانید کتابهای حقوقی که متن کاملشان در اینترنت موجود می باشد به ما معرفی کنید تا به این لیست بیافزائیم.
در حال حاضر، کتابهای حقوقى فارسى در عرصه اینترنت (...)

lire la suite de l'article