سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق خصوصیحقوق فن آوری و مالكيت معنوىمقالات و سایت های مربوط به حقوق فن آوری و مالکیت معنوی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
چهار شنبه 13 ژوئيه 2005
بوسيله ى دکتر علی حاجی پور
حکم داوران به نفع گوگل در دعوای مربوط به چند نام دامنه
گروه داوری National Arbitration Forum در 5 ژوئیه تصمیم «Google Inc. v. Sergey Gridasov» را اتخاذ نمود. در این دعوی، شاکی شرکت گوگل بود و شکایت شونده یک روسی بود که چند نام دامنه بسیار مشابه نام گوگل ثبت کرده بود. داوران با توجه به شباهت گیج کننده نام های دامنه مورد بحث با مارک و نام گوگل و نیز عدم وجود حق یا منفعت مشروع برای ثبت کننده و همچنین احراز سوء نیت او در ثبت این نام ها، او را محکوم به واگذاری نام های دامنه به شرکت گوگل نمودند.

lire la suite de l'article
دو شنبه 24 ژانويه 2005
سایت های حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
كميته مطالعات حقوق تكنولوژي ايران سازمان جهاني مالكيت معنوي WIPO موسسه مطالعات مالكيت معنوي در فرانسه مؤسسه تحقيقات مالکيت صتعتی مؤسسه ملی مالکيت صنعتی فرانسه. I.N.P.I سایت فرانسوی حقوق تكنولوژى مجلات آمریکائی حقوق فن آوری FONT (...)

lire la suite de l'article