سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیدروس حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


دروس حقوقی
سایت حقوق در نظر دارد دروس دانشگاهی رشته حقوق را منتشر کند. اساتید و مدرسین دانشگاه می توانند محتوای جزوات درسی یا یادداشت های کلاسی را برای انتشار برای ما بفرستند. سایت حقوق با رعایت ضوابط حقوق مولف آنها را با نام مولف مربوطه و نیز نام دانشجوی تایپ کننده متن، منتشر می کند.
سایت حقوق در نظر دارد دروس دانشگاهی رشته حقوق را منتشر کند.

اساتید و مدرسین دانشگاه می توانند محتوای جزوات درسی یا یادداشت های کلاسی را برای انتشار برای ما بفرستند.

سایت حقوق با رعایت ضوابط حقوق مولف آنها را با نام مولف مربوطه و نیز نام دانشجوی تایپ کننده متن، منتشر می کند.

Articles publiés dans cette rubrique
شنبه 16 ژوئيه 2005
حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
حقوقي كه وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمي محول گرديده بر اساس ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد 118 به بعد قانون ثبت احصاء گرديده است كه عبارتند از: 1- حق الثبت 2- حق التحرير 3- ماليا ت طبق مقررات مالياتي 4- ساير وجوهي كه طبق قوانين ديگر محول شده باشد. با توجه به اهميت حقوق (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مدنی قسمت سوم
بخش چهارمتعهداتقانون مدني تعهدات را به اعتبار اسباب ايجاد آن تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات نام برده است بعبارت ديگر تعهدات را به تعهدات قراردادي مانند بيع و غيره و الزامات يا تعهدات خارج از قرارداد و يا ضمان قهري مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تقسيم نموده است.چون (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مدنی قسمت دوم
بخش دوم ـ اموالمجموع روابط حقوقي شخصي كه قابل تقويم به وجه نقد باشد اصطلاحاً دارائي ناميده مي‌شود. بطوريكه در بحث راجع به اشخاص بيان خواهد شد دارائي از مختصات شخص در قانون مدني مي‌باشد و به صورت كلي در ارتباط با حقوق مالي است. آن قسمت از روابط حقوقي شخصي كه قابل ارزيابي (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مدنی قسمت اول
فهرست مطالب مقدمه................................................................................................كليات................................................................................................تقسيمات حقوق..................................................................................... منابع حقوق.......................................................................................... (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مالیاتی روشهای ارزیابی اموال قسمت اول
فهرست مطالب مقدمه......................................................................................موارد‌ميزانهاي‌قانوني........................................................................ بررسي‌اجمالي‌موادي‌ازقانون‌مدني............................................................ اسناد....................................................................................... (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
پاسخ به پرسشهاي مالياتي
-  منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه كساني است ؟ وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دايي , خاله و اولاد آنها - درآمد مشمول ماليات املاك اجاري چگونه محاسبه مي شود؟ كل مال الاجاره اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر 25 (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مالیاتی روشهای ارزیابی اموال قسمت سوم
قسمت سومارز يابي دارائي غير مشهوددر اين قسمت از حق سرقفلي يا كسب و پيشه و حق امتياز صحبت خواهد شد.1ـ3 حق سرقفلي يا كسب و پيشهسرقفلي Fonds de Commerceحق سرقفلي عبارتست از حقي است، كه تاجر نسبت به استفاده از شهرت تجارتي و مشتريان و تقدم در اجاره محل تجارت خود و آنچه مربوط به آنها است (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق مالیاتی روشهای ارزیابی اموال قسمت دوم
باب دومبررسي و ارزيابي اموال و دارائيفصل اولاقدامات پايه‌اي و مشترك در انواع ارزيابيهاي اموال و دارائي1ـ1 بررسي مباني مالياتيهمانطوريكه اشاره رفت، نيت و نتيجه اين نوشتار همانا تشخيص و تعيين ماليات مربوطه و متعلقه براساس موازين قانوني است. بنابراين در بدو اقدامات (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق تجارت قسمت چهارم
بخش چهارمورشكستگيدر روابط عادي اقتصادي احتمال آن است كه شخص در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با اين گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق تجارت قسمت سوم
بخش سوماسناد تجارتيفصل اولتعريف سند تجارتيچون قانون تجارت از سند تعريف به دست نداده است، بنابراين بايستي در اين رابطه به مقررات عام حقوق خصوصي يعني حقوق مدني مراجعه نمود.به موجب ماده 1284 قانون مدني، ”سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”. به (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق تجارت قسمت دوم
بخش دوماشخاص موضوع حقوق تجارتقانون تجارت ايران تعريف مشخص از تاجر به دست نداده است. به موجب حكم مقر در ماده 1 (ق.ت.) تاجر كسي (شخص حقيقي يا حقوقي) است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.با لحاظ عوامل مذكور در اين ماده، شناخت تاجر منوط به شناسايي معاملات تجارتي و ساير (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
حقوق تجارت قسمت اول
فهرست مطالب مقدمه................................................................................................. كليات................................................................................................ سيستم‌‌هاي‌حقوقي‌خاص..............................................................................منابع حقوق تجارت ايران.............................................................................معاملات (...)

lire la suite de l'article