سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق بشر
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


حقوق بشر
اينشتاين (فيزيکدان نظريه پرداز)چند روز قبل از مرگش در 18 آوريل 1955 همراه با برتراند راسل (فيلسوف رياضی دان)بيانيه ای را امضا کرد که به بيانيه اينشتاين/راسل معروف شد: "اگر بخواهيم انتخاب کنيم، در مقابل ما جهانی از پيشرفت مداوم در شادي، دانش و خرد وجود دارد. آيا بايد به جای آن مرگ را انتخاب کنيم چون نمی توانيم نزاع های خود را فراموش کنيم؟ ما به عنوان انسان از بشريت تقاضا داريم: به خاطر داشته باشيد انسانيت خود را، وفراموش کنيد بقيه چيزها را. اگر بتوانيد چنين کنيد، راه برای بهشتی جديد باز خواهد بود، اگر نتوانيد، در مقابل شما خطر مرگی عام قرار دارد"