سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق جزا و بزه شناسیحقوق کیفریاخبار حقوق کیفری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
دو شنبه 5 سپتامبر 2005
بررسي پيشنهاد تشكيل ديوان كيفري اسلامي
چندي پيش رييس قوه‌ي قضاييه طي سخناني در ديدار سفيران حدود چهل كشور از كشورهاي اسلامي بر ضرورت ايجاد ديوان كيفري اسلامي با توجه به شرايط جديد جهان تاكيد كرد؛ با وجود اين، برخي از صاحب‌نظران حقوقي معتقدند كه زمينه تشكيل چنين ديواني در ميان كشورهاي اسلامي وجود ندارد و تشكيل اين ديوان، به انجام تحقيقات بيشتر نياز دارد در عين حال برخي ديگر نيز اعتقاد دارند كه با توجه به وسعت كشورهاي اسلامي از جمله مواردي است كه ضرورت تشكيل ديوان كيفري اسلامي را ايجاب مي‌كند.

lire la suite de l'article