سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیآزمون های حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


آزمون های حقوقی

این بخش مشتمل است بر متن کامل سوالات آزمون های حقوقی از قبیل آزمون کانون وکلا، استخدام قضات، سردفتری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و کارشناسی ارشد. این بخش به تدریج تکمیل می شود.

Articles publiés dans cette rubrique
سه شنبه 19 ژوئيه 2005
نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان
سئوالات حقوق مدني
الف – به مسئله ذيل پاسخ مستدل دهيد : ( چهار نمره )
شخصي ملك خويش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معين به ديگري اجاره مي دهد و شرط مي شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپري شدن اجاره ، مالك عين مستاجر را به ديگري مي فروشد پاسخ دهيد : (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
اختبار سال های ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کانون وکلا
اختبار تيرماه ۱۳۸۳ * آئين دادرسي مدني - تيرماه ۱۳۸۳ * حقوق مدني - تيرماه ۱۳۸۳ * حقوق تجارت - تيرماه ۱۳۸۳ * حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳ اختبار آذرماه ۱۳۸۲ * حقوق تجارت ۱۳۸۲ * حقوق مدني ۱۳۸۲ * حقوق جزا ۱۳۸۲ * آئين دادرسي كيفري ۱۳۸۲ (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
اختبار سال ۱۳۸۰ کانون وکلا
اختبار آبان ۱۳۸۰ * آئين دادرسي كيفري آبان ۱۳۸۰ * حقوق جزا آبان ۱۳۸۰ * حقوق مدني آبان ۱۳۸۰ * آئين دادرسي مدني آبان ۱۳۸۰ * ثبت و امور حسبي آبان ۱۳۸۰ * حقوق تجارت آبان ۱۳۸۰ اختبار بهمن ۱۳۸۰ * ثبت و امور حسبي بهمن ۱۳۸۰ * آئين دادرسي كيفري بهمن ۱۳۸۰ * آئين دادرسي مدني بهمن (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
اختبار سال ۱۳۷۹ کانون وکلا
اختبار بهمن ۱۳۷۹ * حقوق جزا بهمن ۱۳۷۹ * آئين دادرسي كيفري بهمن ۱۳۷۹ * حقوق مدني بهمن ۱۳۷۹ * ثبت و امور حسبي بهمن ۱۳۷۹ * آئين دادرسي مدني بهمن ۱۳۷۹ * حقوق تجارت بهمن ۱۳۷۹ اختبار مرداد ۱۳۷۹ * حقوق مدني مرداد ۱۳۷۹ * حقوق جزا مرداد ۱۳۷۹ * آئين دادرسي مدني مرداد ۱۳۷۹ * (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
اختبار سال های ۱۳۷۵، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کانون وکلا
اختبار آذر ۱۳۷۸ * آئين دادرسي كفري آذر ۱۳۷۸ * ثبت و امور حسبي آذر ۱۳۷۸ * حقوق مدني آذر ۱۳۷۸ * حقوق جزا آذر ۱۳۷۸ * حقوق تجارت آذر ۱۳۷۸ * آئين دادرسي مدني آذر ۱۳۷۸ اختبار شهريور ۱۳۷۸ * ثبت و امور حسبي شهريور ۱۳۷۸ * حقوق جزا شهريور ۱۳۷۸ * آئين دادرسي كيفري شهريور ۱۳۷۸ * (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
اختبار خرداد ۱۳۷۳ کانون وکلا
* حقوق جزا ۱۳۷۳ لطفا به هر دو سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از قانون مجازات اسلامي و تعزيرات آزاد است . سوال اول : شخصي به موجب اتهامات زير در دي ماه ۱۳۷۲ تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار ميگيرد . تصرف ملك الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزيرات ورود به منزل الف با (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
سوالات حقوق تجارت
1)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم مي‌شود؟ 1- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي 2- به دودسته شخص‌حقيقي يا طبيعي و شخص حقوقي 3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي 4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث 2) كدام گزينه زير درست است؟ 1- شخص حقيقي (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزيابي اموال
1) كداميك از موارد زير اساس اقدامات در ارزيابي اموال مي‌باشد؟ 1- برداشتهاي شخص ارزياب 2- نصوص صريح قانوني 3- اطلاعات حاصل از مطلعين محلي 4- هيچكدام 2) مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر: 1- بموجب قانون مالياتهاي مستقيم 2- بموجب قانون 3- بموجب (...)

lire la suite de l'article
شنبه 25 ژوئن 2005
سوالات حقوق مدنی
1) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟ 1- حقوق عمومي داخلي 2- حقوق خصوصي داخلي 3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي) 4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي) 2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟ 1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي 2- (...)

lire la suite de l'article
جمعه 6 مه 2005
نحوه انتخاب ، پذيرش و صدور پروانه وكالت دادگستري
این مطلب برگرفته از سایت کانون وکلای دادگستری می باشد. مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در (...)

lire la suite de l'article
چهار شنبه 23 فوريه 2005
متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۳۸۳
ازسایت كانون هاي وكلاي دادگستري * « حقوق مدني » ۱۳۸۳ * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳ * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳ * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳ * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳ * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳ * « حقوق مدني » ۱۳۸۳ ۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده (...)

lire la suite de l'article