سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق بین المللحقوق بین الملل عمومی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
چهار شنبه 4 ژانويه 2006
انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز
تحليلی از پروفسور سعيد محمودی محقق ،استاد و رييس بخش حقوق بين الملل دانشگاه استکهلم
در اين تحليل "با تاريخچه معاهده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT ، اهداف اين پيمان ، دليل تمديد نا محدود پيمان ، پروتکل الحاقی ، علت زير زره بين قرار گرفتن ايران ، موافقت نامه پاريس و محتوی آن ، پيشنهادات ماه آوريل 2005 ايران ، قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای سپتامبر 2005 ، تغيير در ديدگاه های ايران ، دلايل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ايران ، چرايی بی اعتمادی غرب به ايران ، عواقب فرستاده شدن پرونده ايران به شورای امنيت و آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران به شورای امنيت احاله شود" آشنا خواهيد شد.

lire la suite de l'article
دو شنبه 26 دسامبر 2005
صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه «فرانس وان آن رات» به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني
بنا بر رأي صادره از سوي قاضي روسوم، اين فرد به دليل فروش سلاح‌هاي شيميايي به رژيم عراق و مشاركت در انجام جنايات جنگي به اشد مجازات قانوني؛ يعني پانزده سال زندان محكوم شده است.

lire la suite de l'article
شنبه 16 ژوئيه 2005
معاهده رم و اتحاديه اروپا
در مقام مقايسه با ساير سازمانهاي منطقهاي ، جامعه اروپاي كه به اختصار « جامعه » ناميده ميشود ، از نظر اهداف ، جامعترين ، از نظر سازمان تاسيساتي ، توسعه يافته ترين ، و از نظر نيل به اهداف ، موفق ترين سازمان بين المللي و منطقه اي جهان بوده است . جامعه نه تنها در جهت ايجاد بازار مشترك اروپايي ، بلكه همچنين كوشيده تا نسبت به اتخاذ تصميمات اساسي ، خارج از اقتصادهاي گوناگون ، سازمانهاي سياسي و سنتهاي فرهنگي ملت هاي عضو ، چهارچوب مشترك و مناسبي را ارائه دهد .

lire la suite de l'article
يكشنبه 22 مه 2005
اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
ماده ۱ . نام اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اكتبر ۱۹۱۹ بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است . اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي
ماده اول - در تاسيس موسسهاصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللي انرژي اتمي که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مباني و شرايط مصرحه ذيل تاسيس مي کنند. ماده دوم - در مقاصد موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژي اتمي را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر
مقدمهطرفهاي متعاهد (جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان) با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 14 فوريه 2005
پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته اي
پيمان منع توليد و تكثير سلاحهاي هسته ايمقدمه: كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛ - با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 8 فوريه 2005
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري
ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود. فصل اول – تشكيلات ديوان ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 8 فوريه 2005
منشور ملل متحد
مقدمه منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد. اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 24 ژانويه 2005
سایت هاى حقوق بين‌الملل عمومی
در این قسمت فهرست نسبتا مفصلى از سازمانهاى بین المللى ارائه مى شود؛ ولى قبل از آن ، سایت هاى تخصصى و مطالعاتى حقوق بین الملل و نیز آدرس آن عده از سازمانهاى بین المللى ﺭﺍ كه خیلی زیاد مورد مراجعه محققان قرار مى ﮔﻴرند ، جهت سهولت كار به صورت جداگانه، به اختصار و به فارسى مى (...)

lire la suite de l'article