سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق اساسیقوانین مربوط به حقوق اساسی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


Articles publiés dans cette rubrique
پنج شنبه 5 ژانويه 2006
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي
شماره۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ ۸/۵/۱۳۸۴
وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 20 ژوئن 2005
مقررات قانونی در خصوص عدم دخالت نظامیان در سیاست، احزاب و انتخابات
قوانین و مقررات به طرز سخت گیرانه هرگونه دخالت نظامیان در فعالیت های سیاسی، حزب بندی و دخالت در انتخابات را منع کرده و برای تخلف از آن، مجازات تعیین نموده اند. در زیر متون قانونی، بخشنامه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و نیز نظریه حقوقی کمیته حقوقی انتخابات ریاست جمهوری (...)

lire la suite de l'article
سه شنبه 24 مه 2005
آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 96160/8 مورخ 3/10/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب و بر اساس (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 19 مه 2005
منشور معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه
«معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه» در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس، در ٢٦ مارس ١٩٩٤ (٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است. شورای بین‌المجالس، با تصدیق مکرر (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 16 مه 2005
اساسنامه خانه احزاب ایران و خانه احزاب استانها
اساسنامه خانه احزاب ايران فصل اول : كليات ماده 1: به منظور ايجاد فضاي سياسي در كشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبي و فعاليت گروهي و تقويت روحيه تعاون و تفاهم بين احزاب و گروههاي سياسي خانه احزاب ايران تشكيل مي گردد . ماده 2: (خانه احزاب ) نهادي است مدني , غيردولتي , داراي (...)

lire la suite de l'article
شنبه 7 مه 2005
قانون احزاب و آيين نامه های مربوطه
قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده فصل اول – تعاريف ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين (...)

lire la suite de l'article