سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابها
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


کتابهای حقوقی ایرانی آنلاین
دو شنبه 24 ژانويه 2005

 

توجه: این فهرست در دست تکمیل است. شما هم می توانید در تکمیل آن سهیم باشید. از طریق گزینه "نظر شما" در پائین این صفحه، می توانید کتابهای حقوقی که متن کاملشان در اینترنت موجود می باشد به ما معرفی کنید تا به این لیست بیافزائیم.

 در حال حاضر، کتابهای حقوقى فارسى در عرصه اینترنت اندك مى باشند.

اگر دسترسی به برخی از این کتابها امکان پذیر نمی باشد، عمدتا به این خاطر است که منتشرکنندگان آنها، در سایت های اینترنتی شان تغییراتی می دهند که منجر به تغییر آدرس مستقیم کتاب نیز می شود. شما می توانید از طریق گزینه "نظر شما" ما را در به روز کردن این فهرست و آدرس هایش کمک کنید.

 


 


برای رجوع به سایت حاوی آدرس رساله های دکترای حقوق به زبان فرانسه و انگلیسی، اینجا را کلیک کنید.

برای رجوع به سایت حوزه که حاوی کتابهای فقهی می باشد، اینجا را کلیک کنید.

برای رجوع به کتابهای آنلاین در سایت کانون وکلا، اینجا را کلیک کنید.

 حمایت از داده

ادله الكترونيك

10 رويدادي كه جهان بايد بيشتر درباره آنها بداند

پيشگيري از مناقشات مسلحانه 

انقلاب اسلامى ايران (علل، مسائل و نظام سياسى)

دكتر محمد مصدق ورسيدگي وفرجام در ديوان كشور

مصدق در محكمه نظامي-جلد اول

دين وسياست- آيت الله ابراهيم اميني

مقدمه اي درباب حقوق بشر

مقالاتي در خصوص دموكراسي-ملوين يوروفسكي

نگاهي اجمالي به دولت آمريكا

دموكراسي:تعابير وواقعيات

مجموعه قوانين ومقررات وكالت ؛مشاوره حقوقي وحمايت قضايي

 

حقوق بين‏الملل عمومي و سازمانهاي بين‏الملل

ولايت فقيه در حكومت اسلام

تكامل فكر سياسي شيعه از شورا تا ولايت فقيه-احمد كاتب

ما ونظام بين الملل

مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي-تنظيم:اداره قوانين شوراي نگهبان

صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سه جلد

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مجموعه نظرات شوراي نگهبان

حقوق وسياست در قرآن 

مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي 

 علي و زمامداران 

على و انقلاب فرانسه‏

مجلس و انتخابات از ديدگاه امام خميني

درآمدى بر سياست و حكومت در نهج البلاغه

نظام حقوقی اسلام

دغدغه های حکومت دينی

حکومت ولائي

نظريه هاي دولت در فقه شيعه

بهاي آزادي

 

مجموعه قانون مدني

مجموعه قانون آئين دادرسي كيفري - جلد يك

مجموعه قانون مجازات اسلامي - مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات

مجموعه قانون مجازات اسلامي - كليات ، حدود ، قصاص و ديات

مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي

آيين نگارش آراي قضايي

روش تحقيق کاربردي

مجموعه آراءفقهي قضائي درامور حقوقي جلد اول

مجموعه نشستهای قضايي مسائل آيين دادرسي کيفري

نقد آراء قضائي1

نقد آراءقضائي2

منشور آموزش 1

منشور آموزش 2

آيين رسيدگي در دادسرا

اجرا احکام مدني

دادستان

آرائ فقهي در امور حقوقي (نکاح)

آرائ فقهي در امور حقوقي (بيع)

راهنماي رسيدگي عملي در شوراي حل اختلاف

مجموعه نشست هاى قضايى مسايل حقوِق مدني 1

مجموعه نشست هاى قضايى مسايل آيين دادرسى مدنى 1

مجموعه نشست هاى قضايى (3) مسايل آيين دادرسى كيفرى 1

مجموعه نشست هاى قضايى (2) مسايل قانون مجازات اسلامى 2

نظريات مشورتي فقهي در امور کيفري

نظريات مشورتي اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

ضابطين دادگستري تکاليف و مسئوليت ها

مسائل آيين دادرسي مدني

مسائل قانون مجازات اسلامي

عناوين مجرمانه

نشستهاي قضايي (5)مسايل آيين دادرسي كيفري (2)

مجموعه آراءفقهي قضائي در امور کيفري جلد اول

منشور آموزش 3

آيين دادرسي مدني

اجراي احکام کيفري

مجموعه آراى فقهى در امور كيفرى

نظريات مشورتي فقهي در امور حقوقي

حقوق ثبت

مجموعه نشست هاي قضايي (8) مسايل قانون مدني (2)

نشستهاي قضايي (1)مسايل قانون مجازات اسلامي (1)

نشستهاي قضايي (3)مسايل قانون مجازات اسلامي (3)

درآمدي بر حقوق اساسي

اسلام و حقوق بين الملل عمومي ج2

حقوق قراردادها در فقه اماميه ج1

مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي

بررسى قانون سرقت

بررسى تطبيقى مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنى

اذن و آثار حقوقى آن

حقوق قراردادهاى بين المللى در اسلام

حسبه يك نهاد حكومتى

جاسوسى و خيانت به كشور

قانون اساسي و ضمانت هاي اجراي آن

ضمانت اجرائى قانون اساسى

مطالعه تطبيقى غرر در معامله

قاعده مقابله به مثل در حقوق بين الملل از ديد اسلام

روش تفسير قوانين كيفرى

شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى

كتاب مجمع تشخيص مصلحت نظام

بررسى فقهى و حقوقى مجمع تشخيص مصلحت نظام

مانيفست جمهورى خواهى اکبر گنجي نسخهpdf

نقد هاى بر مانيفست جمهورى خواهى

قضا و قضاوت در انديشه امام خميني

امام علي صداي عدالت انساني- ج1 ( امام على و حقوق بشر)

دين و دولت

دين و دولت در انديشه اسلامى

پلوراليزم ديني

حقوق و سياست در قرآن

حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان

نظام حقوق زن در اسلام

دولت ايالات متحده آمريکا فصل اول - قانون اساسی يک سند پايدار
 
فصل دوم- شرح قانون اساسی
 
فصل سوم- قوه مجريه: اختيارات رياست جمهورى
 
فصل چهارم - قوه مقننه: اختيارات کنگره
 
فصل پنجم - قوه قضائيه: تفسير قانون اساسى
 
فصل ششم - تصميمات سرنوشت ساز دادگاههاى عالی
 
فصل هفتم - کشورى با دولت هاى فراوان
 
فصل هشتم - دولت مردمي: نقش شهروندان
 
ضميمه

اصول و مبانی دموکراسی

مجموعه نظرات شوراى نگهبان در خصوص لاﻳﺤﻪ بودجه كل كشور سال 1380

مجموعه نظرات شوراى نگهبان مجلس ششم سال اول

مجموعه نظرات شوراى نگهبان در خصوص اصول قانون اساسى

مجموعه نظرات شوراى نگهبان در خصوص لاﻳﺤﻪ بودجه كل كشور سال 1381

پيامهاى سخنگاه :
> کتابهای حقوقی ایرانی آنلاین
چهار شنبه 25 مه 2005
كار بسيارخوبي است واين كارشماقابل تحسين وتقدير ميباشد ازشمامتشكرم

مقاله هاى اين بخش
  1. کتابهای حقوقی ایرانی آنلاین
    24 ژانويه 2005

  2. معرفی کتابهای حقوقی آنلاین
    15 اوت 2005