سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقینشریات
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


نشریات حقوقی ایرانی آنلاین
دو شنبه 24 ژانويه 2005

توجه: این فهرست در دست تکمیل است. شما هم می توانید در تکمیل آن سهیم باشید. از طریق گزینه "نظر شما" در پائین این صفحه، می توانید نشریات حقوقی که متن کاملشان در اینترنت موجود می باشد به ما معرفی کنید تا به این فهرست بیافزائیم.

در حال حاضر،مجلات حقوقى فارسى در عرصه اینترنت بسیار اندك مى باشند. مجلات زیر همگى حقوقى صرف نمى باشند اما به طور عمده حاوى مطالب حقوقى در كنار سایر مطالب مى باشند.

اگر دسترسی به برخی از این مجلات امکان پذیر نمی باشد، عمدتا به این خاطر است که منتشرکنندگانشان، در سایت های اینترنتی آنان تغییراتی می دهند که منجر به تغییر آدرس مستقیم نشریه نیز می شود. شما می توانید از طریق گزینه "نظر شما" ما را در به روز کردن این فهرست و آدرس هایش کمک کنید.

نشریه الکترونیک حقوق

مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقي بين المللي و نیز مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي

مجله حقوقي كانون وكلاي دادگستري

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري

ماهنامه کانون سردفتران و دفترياران

قضاوت دادگستری استان تهران

فقه و حقوق

فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي

نشریه مجتمع آموزش عالی قم

نشریه اندیشه های حقوقی

ماهنامه دادگستر

نشريه حقوق اساسي

خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا

دوفصلنامه پژوهش حقوق و سياست

روزنامه حمایت

افق معاونت آموزش قوه قضائیه آرشيو مجله

پيام آموزش معاونت آموزش قوه قضائیه آرشيو مجله

دادرسى و نیز ماهنامه دادرسي

حقوق شهروندي معاونت آموزش قوه قضائیه

كانون (وكلاي دادگستري مازندران و گلستان)

مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران

حقوق زنان

مجله قضايي و حقوقي دادگستري

نامه مفيد دانشگاه مفيد قم و نیز نامه مفيد

وكالت

مطالعات بين المللي

روزنامه ماوی نشريه داخلی‏‏ قوه قضاييه روزهای‏‏ شنبه، دوشنبه و چهار شنبه آخرين شماره آرشيو

بولتن روزانه بازرگاني

اخبار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

مقالات بررسيهاي بازرگاني و پژوهشنامه

پژوهشنامه بازرگاني

بولتن مالي اقتصادي بين المللي

خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهانی

مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي

ماهنامه اتاق بازرگانی اتاق بازرگانى جمهورى اسلامى ايران

پزشكي قانوني دوماهنامه تخصصي پزشكي قانوني، حقوقي، جرم شناسي و اعصاب و روان سازمان پزشكي قانوني كشور

حكومت اسلامى مجلس خبرگان رهبرى

راهبرد مركز تحقيقات استراتژيك

مجلس و پژوهش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى

انديشه صادق دانشگاه امام صادق

فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق و نیز فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق

نقد و نظر

علوم سياسى

كتاب نقد

فقه

آموزه

الهيت و حقوق

رواق انديشه

فقه اهل بيت فارسى

فقه و مبانى حقوق

نامه پژوهش

ماهنامه آفتاب

اطلاعات سياسي و اقتصادى

مطالعات آفریقا وزارت امورخارجه

آسیای مركزى و قفقاز وزارت امورخارجه

Amu darya وزارت امورخارجه

The iranian journal of international affaires وزارت امورخارجه

IPIS NEWSLETTER وزارت امورخارجه

سیاست خارجى وزارت امورخارجه

تاریخ روابط خارجى وزارت امورخارجه

فرهنگ و دیپلماسی وزارت امورخارجه

مطالعات منطقه اي

فصلنامه اقتصاد سياسي

هفته نامه ترجمان سياسي

فصلنامه سياست خارجي

فصلنامه سياست دفاعي