سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق دیگرحقوق ایران باستان
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سایت های حقوق ایران باستان
سه شنبه 1 فوريه 2005

این بخش در حال ساخت می باشد. فعلا و برای آشنائی کلی با قسمت هائی از حقوق ایران باستان، موضوعات زیر در دسترس شما می باشند.

 در سایت انگلیسی حقوق The Laws of the Ancient Persians 

آيين دادرسي كيفري در ايران باستان (در سایت سازمان زندانها)

این لینک ها از سایت دانشنامه رشد می باشند.

تاریخچه حقوق ایران

قضاوت ودادرسی در تمدن سومر

نظام کیفری هخامنشیان

نظام کیفری اشکانیان

نظام کیفری ساسانیان

کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان

سازمان قضایی و آیین دادرسی هخامنشیان

همچنین مطالب زیر:

ویژگیها و خصوصیات قانون نامه حمورابی

قوانین و مناسبات اجتماعی در قانون نامه حمورابی

تاریخچه حقوق جهان

Images jointes à cet article :
  • Taille : 360 par 296
  • Poids : 34.4 kb
  • Format : JPEG
مقاله هاى اين بخش
  1. سایت های حقوق ایران باستان
    1 فوريه 2005