سایت حقوق
پذيرش سايتاطلاع رسانی اخبار و رویدادهای حقوقی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


شماره چهارم نشريه حقوق اساسي منتشر شد
شنبه 3 سپتامبر 2005
شماره حاضر نشریه حاوي بخشهاي گوناگوني چون، «مقالات»، «ترجمه»، «نقد رويه ها»، «بخش خارجي» (به زبان فرانسه)، مي باشد. بخش اصلي اين شماره را همچون شماره هاي گذشته، «مقالات» مندرج در آن تشكيل مي دهد. نکته جالب توجه در شماره حاضر اين است که بخش خارجي آن با همکاري اساتيد و حقوقدانهاي فرانسوي تهيه شده است.

در بخش فارسي شماره 4 مجموعا هفت مقاله، ترجمه و نقد رويه منتشر شده است.

عناوين نوشته هاي مذکور عبارتند از:

- « روابط مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه در چهارچوب بندي برنامه توسعه همه جانبه کشور »

- « حکمراني خوب، توسعه و حقوق بشر »

- « شکل سياسي قانون اساسي: تفکيک قوا، حقوق فردي و دموکراسي نماينده سالار »

- « معاهده موسس قانون اساسي اروپايي: آيا اين معاهده، يک قانون اساسي است؟ »

حقوق قابل حمايت بوسيله آيين‌هاي پژوهش خواهي مبتني بر قانون اساسي »

تحليل رويه شوراي نگهبان در بررسي تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي»


در بخش خارجي نيز عناوين ذيل ملاحظه مي شود:

- « تاملاتي بر انتخاب رييس جمهور در ايران » دکتر جواد تقي زاده

- « طبيعت بشري به مثابه ارزشي جهاني: رجزخواني قرائتي جديد از حق طبيعي» دکتر محمد جواد جاويد

- « تمرکز زدايي در ايران: مطالعه مباني اصلي تمرکززدايي در ايران» محمد جلالي

- « انتقادي معاهده واضع قانون اساسي اروپا» پروفسور ميشل دو ويليه

- « احياي نظام پادشاهي در فرانسه» دکتر سدريک ميلهت

- « تاملاتي بر اصل کرامت انتخابات» دکتر برنارد گانگو

- « ماهيت قضايي شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه» علي اکبر گرجي

- « اعلاميه حقوق بشر کوروش به زبان فرانسه »

- « ترجمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به زبان فرانسه »

********************************

- گفتني است نشريه حقوق اساسي را مي توان علاوه بر فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي(مرکز اصلي پخش و فروش)، از کتابفروشي هاي معتبر نيز تهيه کرد. آدرس مركز اصلي پخش و فروش به شرح ذيل است :

فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي ، خ انقلاب ، بين لاله زار و فرصت پلاك 605

تلفن 77964645 / 2126224- 0912 دورنگار 77964645


  

 

تاملاتی بر انتخاب رئیس چمهور در ایران

دکتر جواد تقی زاده

اين مقاله شرایط انتخاب پذیری و نیز روش انتخاب رئیس جمهور در ایران را بررسي مي نمايد. شرایط انتخاب پذیری یعنی تابعیت، مذهب، شایستگی و مرد بودن به ترتیب محدود کننده، گسترده، مبهم و غیر یقینی می باشند. روش انتخاب رئیس جمهور از دو فرایند انتخاب مستقیم توسط مردم و امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تشکیل می شود. این شیوه انتخاب، همراه با برخوردار نمودن رئیس جمهور از مشروعیت سیاسی بسیار قوی، جایگاه او را در بین نهادهای سیاسی ایران کاملا متمایز می نماید.


 

 

شکل سیاسی قانون اساسی :

تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار

نویسنده: ریچارد بلامی

مترجم : محسن حسنوند

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.

تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.

واژه‌های کلیدی : تفکیک قوا، حقوق فردی، جمهوری، کنترل قانون اساسی.


 

 

طبيعت بشري به مثابه يک ارزش جهاني: رجزخواني يک قرائت جديد از حق طبيعی

دکتر محمد جواد جاوید

آيا در قانون بشري اموری يافت مي شود که امر شده اند به اين دليل که خوبند و اموري وجود دارد که خوبند و بدين سبب امر شده اند؟ بعبارت ديگر آيا می توان گفت که تمام اموري که بدانها امر شده نيک هستند صرفا به اين دليل که مورد امر قانون گذار واقع شده اند ؟ در يک نگاه کلي مي توان گفت که اين پرسش در واقع همان مساله ای است که حق طبيعی بدنبال يافتن پاسخ آنست. بسياری از فلاسفه به وجود چنين حقی ثابت و غير قابل خدشه در نهاد بشري باور دارند. در شکل سنتي خود اين حق به نگاهی خداباورانه از جهان پيوند خورده است، در حاليکه حق طبيعی جديد ريشه در طبيعت بشري دارد. در عين حال اين برداشت اخير از حق طبيعی از يک طرف خالی از ابهام نيست، چراکه خود را به طبيعت تغيير ناپذيری از انسان پيوند زده که هنوز اقبال عام نيافته است، و از طرف ديگر گريزي از آن نيست چون عملا مبنای حقوق بشر امروزي قرار گرفته است. مقاله حاضر صرفا قصد مطالعه مبانی فلسفي پيوند طينت بشري با حق طبيعي مدرن را دارد.


 

 

تمرکز زدایی در ایران : مطالعه مبانی اصلی تمرکززدایی در ایران

محمد جلالی

از زمان به اجرا درآمدن اصول قانون اساسی در ارتباط با شوراها مدتی می گذرد. این مدت آنچنان طولانی نیست که بتوان هم اکنون به ارزیابی جامعی از دستاوردهای این نهاد نوشکفته در عرصه مباحث حقوقی و اجتماعی ایران پرداخت. نیاز کنونی مباحث تمرکز زدایی در ایران تامل و تعمق بر روی مبانی است که این مفهوم به آنها متکی بوده و از آنها تغذیه می نماید. بار سنگین تمرکززدایی تنها زمانی به مقصد می رسد که بر روی پایه هایی استوار و محکم بنا نهاده شده باشد تا آن را از گزند حوادث و وقایع مختلف ایمن و مصون نگهدارد.

در مقاله حاضر کوشش بر آن است تا با مطالعه هر چند اجمالی پایه های اساسی تمرکززدایی در ایران به این سئوال پاسخ داده شود که آیا استحکام این مبانی به حدی هست که بتوان امیدوار به سرانجامی نیکو برای واگذاری امور محلی به مردم محل و منتخبان آنها بود یا خیر.


 

 

ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی

علی اکبر گرجی

مطالعه پیرامون ماهیت نهادهای دادرسی اساسی(مانند شورای قانون اساسی) سالهاست که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا می توان نهادهایی مانند شورای نگهبان را دادگاه در مفهوم رایج آن قلمداد کرد. اما پیش از پاسخ به این پرسش باید از مفهوم دادگاه پرسید. ماهیت قضایی یک نهاد را می توان با توسل به دو شاحصه مادی(کارکردی) و رسمی(شکلی) تشخیص داد. در بررسی شاخصه مادی به مسایلی چون ماهیت و موضوع کارکرد نهاد مورد نظر توجه می شود. بررسی شاخصه های شکلی و رسمی نیز با تحلیل آیین و تشریفات حاکم بر کارکرد نهاد مورد نظر و در نهایت به اعتبار تصمیمهای اتخاذی آن تحقق می یابد.

نویسنده در تحقیق حاضر کوشیده است تا با نگاهی تطبیقی، ماهیت و آیین های حاکم بر کارکرد شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه را با شاخصه های عمل قضایی مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

ماهیت سیاسی، ماهیت قضایی، شاخصه های مادی، شاخصه های شکلی، شکایت، اعتبار امر مختوم بها.


 

 

احیای نظام پادشاهی در فرانسه:

پرسش هایی پیرامون امکانهای بالقوه حقوق اساسی آینده نگر

دکتر سدریک میلهت

مساله بازسازی و احیای نظام سلطنتی در فرانسه باید بدون پیش داوری موضوع جستجوهای علمی قرار گیرد. به همین خاطر توسل به روش های حقوق اساسی آینده نگر موید امکان پذیر بودن این بازسازی می باشد. البته این امر، مشروط به اتخاذ دیدگاهی وضعی گرایانه است.

مساله احیای نظام سلطنتی، هم اکنون در میان سنت و مدرنیته در نوسان است. این مساله امروزه جایگاه خود را در حقوق اساسی پیدا کرده است.

واژگان کلیدی:

کارل اشمیت، شارل مورس، قانون اساسی، دولت قانونمدار، نظام پادشاهی(مونارشی)، شاه، فراقانون اساسی بودن

مقاله هاى اين بخش
 1. شنيدن مستقيم جلسات مجلس
  6 فوريه 2005

 2. انتشار شماره سوم نشریه تخصصی حقوق اساسی
  1 مه 2005

 3. چکیده مطالب شماره سوم نشریه حقوق اساسی
  3 مه 2005

 4. استاد جمشید ممتاز به ریاست کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد انتخاب شد
  5 مه 2005

 5. قانون انتخابات، جرائم و مجازات ها
  31 مه 2005

 6. مهارت تيم وکلای مدافع جکسون به بار نشست
  2 ژوئن 2005

 7. برنامه دیدار با استاد حقوق بشر دانشگاه هاروارد با موضوع لیبرالیسم و حقوق بشر
  21 ژوئن 2005

 8. موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‌ها،بازداشتگاه‌هاي اطلاعاتي،امنيتي وآگاهي تهران
  25 ژوئيه 2005

 9. تاثیر حوادث تروریستی لندن بر ایجاد محدودیت ها بر اینترنت در اتحادیه اروپا
  30 ژوئيه 2005

 10. شماره چهارم نشريه حقوق اساسي منتشر شد
  3 سپتامبر 2005

 11. دسترسی مستقیم به اخبار حقوقی ایسنا
  22 نوامبر 2005

 12. درگذشت دردناک یکی از نخبگان آینده حقوق ایران
  26 نوامبر 2005

 13. دادستاني اصفهان نيز به جمع بلاگرها پيوست
  3 دسامبر 2005

 14. سخنرانی دکتر جمشید ممتاز در موسسه لوئی فاورو در دانشگاه پل سزان فرانسه پیرامون قانون اساسی و مذهب
  28 ژانويه 2006