سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق اساسیمقالات و سایت های حقوق اساسی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


سایت های حقوق اساسی
دو شنبه 24 ژانويه 2005

اطـــلـــاعـــیـــه: به زودی سایت مستقل حقوق عمومی ایران راه اندازی می شود، علاقه مندان به همکاری و مشارکت در اداره سایت لطفا آمادگی برای همکاری را اعلام نمایند.

مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین سایت نظر به حجم زیاد مشروح مذاکرات، توصیه می شود واژه یا کلید واژگانتان را از طریق ابزار جستجو در مطالب سایت، جستجو کنید. توجه: 1) در جستجوی خود دو صورت جدا بودن و چسبیده بودن واژه های ترکیبی را آزمایش کنید.(مثل: بطوريكه و به طوری که) 2) توجه داشته باشید که برخی حروف مثل ی دو املاء متفاوت دارند (مثل : قانون اساسي و قانون اساسی )، لذا هر دو صورت را آزمایش کنید.

سایت حقوق اساسی (به زبان فرانسوی)

انجمن بین المللی حقوق اساسی

سایت انجمن حقوق اساسی دانان فرانسه

مراکز تحقیقاتی حقوق اساسی دانشگاههای فرانسه 

آکادمی بین الملل حقوق بین الملل

سایت قانون اساسی 

صفحه ای از کتابخانه دانشگاه شیکاگو حاوی آدرس های اینترنتی

قوانين اساسی کشورهاي مختلف دانشگاه ﻟﻴﻮن 2 فرانسه ، همچنین ببینید: قوانین اساسی ملل 

قوانين اساﺳﻰ كشورها درFindlaw.

موسسه بين‌المللي براي كمك به دموكراسي و انتخابات

مطالعه ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ حقوق انتخابات

اتحادیه بین المجالس

مدارک و متون سایت شورای اروپا 

کمیسیون ونیز

تصمیمات دادگاههای قانون اساسی اروپائی در سایت کمیسیون ونیز

بانک اطلاعاتی codices از کمیسیون ونیز

حقوق فرانسه به زبان انگلیسی از دانشکده حقوق دانشگاه UCL

مرکز ژان مونه برای حقوق اقتصادی بین المللی و منطقه ای و عدالت

ﭘروژه حقوق اساسى ﺑﻴﻦ المللى از دانشگاه Wuerzburg

 

سایت شورای قانون اساسی فرانسه

 

حقوق اسا سى فرانسه

حقوق اساسي فرانسه 

درس هاى حقوق اساسى توسط استادى فرانسوى

درس هاى حقوق اساسى توسط استادى فرانسوى

درس هاى حقوق اساسى توسط استادى فرانسوى

درس هاى حقوق اساسى توسط استادى فرانسوى

سایت امور عمومی به زبان فرانسه

فرهنگ اصطلاحات حقوق عمومی و سیاسی به زبان فرانسه

نشریه بین المللی حقوق اساسی

نشریه حقوق اساسی دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

نشریه اروپائی حقوق اساسی

نشریه حقوق اساسی اروپای شرقی

نشریه الکترونیک حقوق بنیادین (به زبان فرانسه)

نشریه حقوق بنيادين بشر (به زبان فرانسه)

نشریه حقوق و جامعه (به زبان فرانسه)
 
دفتر شورای قانون اساسی  (نشریه منتشره توسط شورای قانون اساسی فرانسه)

نشریه کانادائی علوم سیاسی

www.gerjc.u-3mrs.fr

 مرکز مطالعات دادرسی دستورى(اساسى) که تا سپتامبر 2004 تحت ریاست پرفسور لوئى فاورو استاد حقوق اساسى فرانسه و ریاست گروه حقوق عمومى دانشگاه اكس مارسى3 ( شهر اكس آن پرووانس) بود که بعد از درگذشت ایشان، نام این مرکز " مرکز فاورو" شد.

www.droitconstit.org

Centre de recherche en droit constitutionnel (J.Gicquel, D.Maus)

Académie Internationale de droit constitutionnel (AIDC)

 
 
 
 
 

 

سایت های حقوق اساسی، قانون اساسی و دادگاههای قانون اساسی چندین کشور

(برگرفته از سایت شورای قانون اساسی فرانسه)

 

AFRIQUE DU SUD

Cour constitutionnelle

Législation

Wits University 

ALLEMAGNE

German Constitutional Court 

German Federal Court 

Tribunal fédéral allemand

Université de Sarrebrück

Université de Hambourg

AUTRICHE

Cour constitutionnelle

BELGIQUE

Cour d’arbitrage

Cour de cassation 

Cour suprême administrative

Sénat

Moniteur Belge (Journal Officiel)

CANADA

Cour suprême 

British Columbia Superior Courts 

Cour fédérale du Canada

ESPAGNE

Tribunal constitutionnel

Congreso

BOE (Journal officiel)

ÉTATS UNIS

Cour Suprême

Base Thomas

FINLANDE

Haute Cour administrative

Ministère de la Justice Finlandais

ITALIE

Cour constitutionnelle

Minerva

JAPON

Cour suprême

NOUVELLE ZÉLANDE

Courts of New-Zealand 

PORTUGAL

Tribunal supême de justice

Tribunal constitutionnel

ROYAUME UNI

Lord Chancellor’s Department

Parliament

RUSSIE

Cour constitutionnelle

SUISSE

Tribunal Fédéral Suisse

Confédération helvétique