سایت حقوق
پذيرش سايت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  

Objets associs au mot-clé :
دادرسی
Articles associés
يكشنبه 14 اوت 2005
دسترسی مستقیم به روزنامه حمایت
از طریق این صفحه از سایت حقوق، می توانید مستقیما به روزنامه حمایت دسترسی داشته باشید

lire la suite de l'article
يكشنبه 14 اوت 2005
دسترسی مستقیم به روزنامه ماوی
از طریق این صفحه از سایت حقوق، می توانید مستقیما به روزنامه ماوی دسترسی داشته باشید

lire la suite de l'article
سه شنبه 1 مارس 2005
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بخشنامه حقوق شهروندی
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم (...)

lire la suite de l'article