سایت حقوق
پذيرش سايت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  

Objets associs au mot-clé :
تجارت
Articles associés
يكشنبه 6 فوريه 2005
قانون تجارت الكترونيكي
باب اول – مقررات عمومیمبحث اول- در كلياتفصل اول- قلمرو و شمول قانونماده 1اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطي جديد به كار می‌رود.فصل دوم – تعريفماده 2الف - «داده‌پيام» (Data Message): هر (...)

lire la suite de l'article