سایت حقوق
پذيرش سايت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  

Objets associs au mot-clé :
بیمه
Articles associés
پنج شنبه 10 فوريه 2005
آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي
آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف مقرر در قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 14/12/80 : ماده 1- موسسات بيمه و موسسات کارگزاري بيمه خارجي مي توانند با (...)

lire la suite de l'article
پنج شنبه 10 فوريه 2005
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
تعاريف -ماد‌ه 1 1- بيمه ‌شد‌ه ‌اصلي :‌ فرد‌ي است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بيمه ‌خد‌مات ‌د‌رماني‌ موضوع ‌اين ‌قانون ‌بود‌ه ‌و پس ‌از پرد‌اخت ‌حق‌السهم) ‌توسط فرد ‌يا مراجع مشمول ‌د‌ر قانون (‌مشمول ‌استفاد‌ه ‌از مزاياي خد‌مات ‌د‌رماني ‌قرار مي‌گيرد .‌2- (...)

lire la suite de l'article