سایت حقوق
پذيرش سايت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  

Objets associs au mot-clé :
حقوق مالی
Articles associés
شنبه 16 ژوئيه 2005
حقوق مالي و دولتي دفاتر اسناد رسمي
حقوقي كه وصول آن به عهده دفاتر اسناد رسمي محول گرديده بر اساس ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي و مواد 118 به بعد قانون ثبت احصاء گرديده است كه عبارتند از: 1- حق الثبت 2- حق التحرير 3- ماليا ت طبق مقررات مالياتي 4- ساير وجوهي كه طبق قوانين ديگر محول شده باشد. با توجه به اهميت حقوق (...)

lire la suite de l'article
دو شنبه 24 ژانويه 2005
سایت های حقوق مالی و مالیاتی
www.taxsites.com financespubliques.com www.fontaneau.com ماليه اروپائی Fiscal on line سایتی فرانسوى دربردارنده تازه هاى حقوق مالياتي فرانسه ماليه عمومي سایتی فرانسوى راهنماي ماليات سایتى استراليائى موسسه فرانسوى ماليه عمومى در شهر اكس آن پرووانس این موسسه تحت اداره استاد شهیر حقوق مالى فرانسه (...)

lire la suite de l'article