سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابخانه - دانشكده
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

عضو کمیته ملی کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: دانشجویان رشته حقوق در تمامی مقاطع تحصیلی با فقر منابع و مراجع علم حقوق مواجه هستند.
رشته حقوق با وجود قدمت 70- 60 ساله عمیقا با فقر منابع علمی روبرو است

"کامبیز نوروزی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: رشته حقوق یکی از قدیمی ترین رشته های دانشگاهی ایران است و با وجود قدمت 70- 60 ساله متاسفانه عمیقا با فقر منابع علمی روبرو است.

وی اضافه کرد: تعداد کتاب هایی که در رشته حقوق و گرایش های مختلف آن وجود دارد، بسیار اندک و عمدتا مربوط به حقوق مدنی است. در رشته های حقوق تجارت، حقوق اساتید، حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری و حقوق بین الملل، منابع آن طور که شایسته است، وجود ندارد.

متاسفانه دانشجویان ما در دوران تحصیل خود با بطن مسائل حقوقی درگیر نشده و مدت ها است که دوره کار آموزی دانشجویان به بوته فراموشی سپرده شده است

"کامبیز نوروزی" با اشاره به موضوع دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در دیوان داوری لاهه اظهار داشت: این موضوع یک واقعه تاریخی در جهان است که سرشار از مسائل متعدد حقوقی است اما متاسفانه در ایران هیچ کتاب قابل توجهی در این مورد منتشر نشده است.عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی کمبود منابع مورد نیاز دانشجویان رشته حقوق را عامل مهمی در کاهش کیفیت آموزش این رشته دانست.

نشریه های حقوق در دانشگاه ها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر می شود حال آنکه وجود این نشریات برای تحقیق دانشجویان می تواند بسیار موثر باشد

وی همچنین با عنوان اینکه رشته حقوق ترکیبی از علم و فن است، افزود: در مشاغل حقوقی بخش عمده ای از فعالیت ها جنبه فنی و کاربردی دارد، این درحالی است که متاسفانه دانشجویان ما در دوران تحصیل خود با بطن مسائل حقوقی درگیر نشده و مدت ها است که دوره کار آموزی دانشجویان به بوته فراموشی سپرده شده است.

این حقوقدان افزود: دانشجویان در مقطع کارشناسی باید در محیط های تخصصی حقوق، دادگاه ها و مراکز مختلف مثل زندان ها و ... دوره های کار آموزی داشته باشند.

وی با انتقاد از انتشار محدود و نامنظم نشریه های حقوقی در دانشگاه ها اظهار داشت: نشریه های حقوق در دانشگاه ها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر می شود حال آنکه وجود این نشریات برای تحقیق دانشجویان می تواند بسیار موثر باشد.

"نوروزی" افزود: اگر دانشجوی حقوق درصدد تحقیق در مورد موضوعات عمیق حقوق باشد قطعا با مشکل روبه رو خواهد شد چرا که دسترسی به منابع فارسی حقوق بسیار محدود است و انتشار نشریات در دانشگاه ها در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

مقاله هاى اين بخش
 1. دانشکده های حقوق ایران
  24 ژانويه 2005

 2. کتابخانه ها و مراکز اسناد
  24 ژانويه 2005

 3. سوابق آموزش حقوق در ايران
  6 فوريه 2005

 4. دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل
  7 فوريه 2005

 5. همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
  29 نوامبر 2005

 6. عدم ارتباط دانشگاه با سیستم های قضایی کیفیت تدریس رشته حقوق را کاهش می دهد
  19 ژانويه 2006

 7. منابع رشته حقوق سنتی و دستاورد پیشینیان است // در سطوح عالی کرسی های تحصیلی و تدریس حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 8. تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است / در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود
  19 ژانويه 2006

 9. فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است // گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود
  19 ژانويه 2006

 10. دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
  19 ژانويه 2006

 11. رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
  19 ژانويه 2006

 12. دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 13. دانشجویان رشته حقوق با وقایع حقوقی جامعه فاصله دارند // دانشجویان حقوق توانایی نوشتن یک رأی و لایحه حقوقی را ندارند
  19 ژانويه 2006

 14. کلاس های رشته حقوق به جلسات نقد قوانین حقوق تبدیل شده است // اساتید رشته حقوق به پژوهش اهمیت نمی دهند
  19 ژانويه 2006

 15. جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 16. در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
  19 ژانويه 2006

 17. در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
  19 ژانويه 2006

 18. پژوهش های حقوقی در امر قانونگذاری نادیده گرفته می شوند // آموزش حقوق در مقطع کارشناسی تخصصی نیست
  19 ژانويه 2006

 19. قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
  19 ژانويه 2006

 20. علم اساتید چند شغله حقوق با دانش های جدید فاصله دارد // فن قانون نویسی ایجاد شود
  19 ژانويه 2006