سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابخانه - دانشكده
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

یک مدرس حقوق گفت: جو گسترده استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد. در دانشکده های حقوق دانشجویانی تایید می شوند که بازگو کننده نظرات استاد باشند در حالی که باید در مورد تایید افراد، نگرش حقوقی و منطبق بر بایدها ونبایدها وجود داشته باشد.
دکتر" سید محمدعلی دادخواه" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی" مهر" افزود: حقوقدانان برای این تربیت می شوند که درجامعه نظم، عدالت، انصاف و زندگی توام با انضباط ایجاد کنند از این جهت باید تمامی موارد در تربیت آنها رعایت شود.

این حقوقدان با انتقاد از عدم توجه به کرامت انسانی دانشجویان کارآموز گفت : متاسفانه نحوه برخورد با دانشجویان کارآموز در دادگاه ها صحیح نیست و مسئولان امر چندان توجهی به شخصیت و جایگاه آنها نمی کنند.

وی تصریح کرد: دانشجوی حقوقی که در دوران کارآموزی خود جایگاهی برای شخصیت خود نمی یابد نمی تواند در آینده نظم، عدالت و انصاف را در مقام وکیل، قاضی و ... به جای آورد.

دکتر "دادخواه" با عنوان اینکه حقوق، اجتماعی ترین علم اجتماعی است، تصریح کرد: دانشجوی حقوق باید مرجعی برای ساختار کشور و رفع کمبودها و نیازها باشد و نیازها و مشکلات حقوقدانان را منتقل کند.

وی افزود: امروز جو آزاد اندیشه، اندیشه آزاد و انتقاد فراگیر در بسیاری از دانشکده های حقوق وجود ندارد و به همین علت بسیاری از مشکلات دانشجویان رشته حقوق مسکوت مانده و منتقل نمی شود.

مقاله هاى اين بخش
 1. دانشکده های حقوق ایران
  24 ژانويه 2005

 2. کتابخانه ها و مراکز اسناد
  24 ژانويه 2005

 3. سوابق آموزش حقوق در ايران
  6 فوريه 2005

 4. دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل
  7 فوريه 2005

 5. همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
  29 نوامبر 2005

 6. عدم ارتباط دانشگاه با سیستم های قضایی کیفیت تدریس رشته حقوق را کاهش می دهد
  19 ژانويه 2006

 7. منابع رشته حقوق سنتی و دستاورد پیشینیان است // در سطوح عالی کرسی های تحصیلی و تدریس حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 8. تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است / در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود
  19 ژانويه 2006

 9. فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است // گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود
  19 ژانويه 2006

 10. دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
  19 ژانويه 2006

 11. رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
  19 ژانويه 2006

 12. دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 13. دانشجویان رشته حقوق با وقایع حقوقی جامعه فاصله دارند // دانشجویان حقوق توانایی نوشتن یک رأی و لایحه حقوقی را ندارند
  19 ژانويه 2006

 14. کلاس های رشته حقوق به جلسات نقد قوانین حقوق تبدیل شده است // اساتید رشته حقوق به پژوهش اهمیت نمی دهند
  19 ژانويه 2006

 15. جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 16. در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
  19 ژانويه 2006

 17. در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
  19 ژانويه 2006

 18. پژوهش های حقوقی در امر قانونگذاری نادیده گرفته می شوند // آموزش حقوق در مقطع کارشناسی تخصصی نیست
  19 ژانويه 2006

 19. قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
  19 ژانويه 2006

 20. علم اساتید چند شغله حقوق با دانش های جدید فاصله دارد // فن قانون نویسی ایجاد شود
  19 ژانويه 2006