سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابخانه - دانشكده
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: در بازنگری دروس، سرفصل ها و عناوین رشته حقوق بهتر است حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه.
دکتر "فرهاد طلایی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: امروزه رشته ها و گرایش های جدیدی در رشته حقوق مطرح شده است و این رشته ها نیاز به واحدهای درسی و سرفصل های جدیدی دارند.

وی کیفیت آموزش را در رشته حقوق پائین دانست و اظهار داشت: مشخص نیست از فارغ التحصۀ?ل این رشته چه انتظاری می رود و استاندارد مشخصی برای تحصیل در رشته های مختلف حقوقی تعیین نمی شود.

کیفیت آموزش در رشته حقوق پائین است. مشخص نیست از فارغ التحصیل این رشته چه انتظاری می رود و استاندارد مشخصی برای تحصیل در رشته های مختلف حقوقی تعیین نمی شود

این استاد حقوق دانشگاه شیراز در خصوص واحدهای درسی در رشته حقوق تصریح کرد: واحدهای درسی در رشته حقوق نیاز مبرم به بازنگری و تجدید نظر دارد. بسیاری از مباحث مورد نیاز و کاربردی روز در سطح کارشناسی حقوق تنها درحد 2 تا 4 واحد تدریس می شوند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال گرایش حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی کمتر مورد توجه قرارمی گیرد. این در حالی است که مباحثی چون انرژی هسته ای به وسیله پایه های حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

در بازنگری دروس و عناوین رشته حقوق بهتر است حقوقی و منطقی عمل کرد

"طلایی" تأکید کرد: در بازنگری دروس، سرفصل ها و عناوین رشته حقوق بهتر است حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه.

وی وظیفه اصلی مسئولین دانشکده های حقوق را ارتقا کیفیت آموزش و بالا بردن انگیزه اساتید و دانشجویان دانست و گفت: باید سیاست هایی اتخاذ شود که اساتید و قشر دانشگاهی حقوق از شرایط آموزشی و پژوهشی دور نشوند.

استاد دانشگاه شیراز در خصوص ارتباط دانشجویان رشته حقوق با مراجع قضایی و دادگاهی بیرون از دانشگاه اظهار داشت: تنها دانشگاه علوم قضایی در تهران طرحی را مبنی بر بازدید و ارتباط هر چه بیشتر دانشجویان رشته حقوق با مراجع قضایی دارد و دانشگاه های دیگر چندان ارتباطی را با دادگاه ها ندارند.

منابع درسی حقوق در ایران کلاسیک و سنتی است

دانش ترجمه ای و زبان انگلیسی دانشجویان رشته حقوق ضعیف است. دانشجویان این رشته آنقدر در دانستن زبان های خارجی ضعیف هستند که نمی توان با معرفی منابع لاتین و اصلی مشکلات منابع درسی فارسی را مرتفع کرد

وی با اشاره به منابع درسی رشته حقوق افزود: منابع درسی حقوق در ایران کلاسیک و سنتی است. با توجه به تنوع گرایش های حقوق، منابع درسی متنوع و با استاندارد بالا در دانشگاه های کشور تدریس نمی شود. همچنین این منابع به صورتی سیستماتیک و با اهداف مشخص به چاپ نمی رسد. این استاد دانشگاه شیراز دانش ترجمه ای و زبان انگلیسی را در دانشجویان رشته حقوق ضعیف ارزیابی کرد و گفت: دانشجویان این رشته آنقدر در دانستن زبان های خارجی ضعیف هستند که نمی توان با معرفی منابع لاتین و اصلی مشکلات منابع درسی فارسی را مرتفع کرد.

وی با اشاره به مشکلات اساتید در دانشگاه ها افزود: اساتید رشته حقوق نیز مانند دیگر اساتید، وجود یک نظام عادلانه در ارزیابی توانایی های آموزشی و پژوهشی را ضروری می دانند. مکانیزم و معیار دقیق علمی برای ارزیابی اساتید رشته حقوق جهت تقویت انگیزه های آموزشی و پژوهشی آنها موثر است.

مقاله هاى اين بخش
 1. دانشکده های حقوق ایران
  24 ژانويه 2005

 2. کتابخانه ها و مراکز اسناد
  24 ژانويه 2005

 3. سوابق آموزش حقوق در ايران
  6 فوريه 2005

 4. دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل
  7 فوريه 2005

 5. همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
  29 نوامبر 2005

 6. عدم ارتباط دانشگاه با سیستم های قضایی کیفیت تدریس رشته حقوق را کاهش می دهد
  19 ژانويه 2006

 7. منابع رشته حقوق سنتی و دستاورد پیشینیان است // در سطوح عالی کرسی های تحصیلی و تدریس حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 8. تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است / در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود
  19 ژانويه 2006

 9. فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است // گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود
  19 ژانويه 2006

 10. دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
  19 ژانويه 2006

 11. رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
  19 ژانويه 2006

 12. دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 13. دانشجویان رشته حقوق با وقایع حقوقی جامعه فاصله دارند // دانشجویان حقوق توانایی نوشتن یک رأی و لایحه حقوقی را ندارند
  19 ژانويه 2006

 14. کلاس های رشته حقوق به جلسات نقد قوانین حقوق تبدیل شده است // اساتید رشته حقوق به پژوهش اهمیت نمی دهند
  19 ژانويه 2006

 15. جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 16. در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
  19 ژانويه 2006

 17. در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
  19 ژانويه 2006

 18. پژوهش های حقوقی در امر قانونگذاری نادیده گرفته می شوند // آموزش حقوق در مقطع کارشناسی تخصصی نیست
  19 ژانويه 2006

 19. قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
  19 ژانويه 2006

 20. علم اساتید چند شغله حقوق با دانش های جدید فاصله دارد // فن قانون نویسی ایجاد شود
  19 ژانويه 2006