سایت حقوق
پذيرش سايتنوشته های حقوقیكتابخانه - دانشكده
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  


قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مسئولین اجرایی در امور حقوقی بدون اطلاع از وضعیت تحقیقات جهانی و به روز تنها به امور جاری می پردازند. این در حالی است که پژوهش و ارتباط با پژوهشگر قبل از هر تصمیم گیری برای انجام امور اجرایی ضروری است.
دکتر "جعفر کوشا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: به لحاظ توسعه و تنوع گرایش ها و مباحث حقوقی، مواد درسی و منابع این رشته باید با این پیچیدگی ها و تنوعات سنخیت داشته باشد. یکی از چالش های رشته حقوق در دانشگاه ها نامتناسب بودن دروس با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی است.

وی اظهار داشت: در جهت کاربردی کردن دانش حقوق باید در مقطع کارشناسی دانشجو را با گرایش های جدید این رشته مانند حقوق ثبت و تجارت بین الملل آشنا کرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص وضعیت پژوهش در رشته حقوق اضافه کرد: به دلیل پژوهشی عمل نکردن سازمان ها و ارگان های مختلف حقوقی و قضایی، پژوهش های حقوقی پس از اجرا، جایگاهی دراین مراکز و مجامع نداشته و همین امر محققان این رشته را در انجام تحقیق دلسرد می کند.

"کوشا" با اشاره به عصر اطلاعات و لزوم تحقیقات جدید در کشور اظهار داشت: بسیاری از اساتید و دانشجویان همچنان به تحقیقات کلاسیک و سنتی در حقوق اکتفا می کنند این در حالی است که موضوعات حقوقی نیازمند تحقیقات به روز و جهانی است.

وی با بیان این که منابع درسی در رشته حقوق بسیار ضعیف است افزود: دانشجویان حقوق به منابع غنی و قوی دسترسی ندارند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: دادگستری آزمایشگاه دانشکده های حقوق است و دانشجوی حقوقی که با دادگاه آشنا نباشد مانند دانشجوی پزشکی است که سالن تشریح یا بیمارستان را ندیده است.

وی با بیان این که بسیاری از دادگاه ها به بهانه محرمانه بودن، پرونده ها را به خارج از مجموعه قضایی ارجاع می دهند، تصریح کرد: بهتر است برای آشنایی دانشجویان با روند حقوقی خارج از دانشگاه و ارتباط هر چه بیشتر مراجع قضایی با دانشگاه و مراکز علمی، پرونده های حقوقی مراجع قضایی در کلاس های دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و قضات نیز از اطلاعات علمی اساتید رشته حقوق استفاده کنند.

دکتر "کوشا" در ادامه اظهار داشت: آمار پرونده های دستگاه های قضایی باید به صورتی شفاف و واقعی در اختیار مراکز علمی قرار گیرد.

وی در خصوص پذیرش دانشجوی رشته حقوق در کشور اضافه کرد: به لحاظ اهمیت رشته حقوق باید ورودی و خروجی آن در کشور کنترل شود. در حال حاضر با ایجاد دانشکده های متعدد حقوق در هر منطقه و پذیرش مازاد بر نیاز دانشجو در این رشته، کیفیت آموزش و پژوهش حقوق کاهش یافته است.

مقاله هاى اين بخش
 1. دانشکده های حقوق ایران
  24 ژانويه 2005

 2. کتابخانه ها و مراکز اسناد
  24 ژانويه 2005

 3. سوابق آموزش حقوق در ايران
  6 فوريه 2005

 4. دانشکده های حقوق دنیا و راهنمای تحصیل
  7 فوريه 2005

 5. همه چيز درباره تحصيل در فرانسه
  29 نوامبر 2005

 6. عدم ارتباط دانشگاه با سیستم های قضایی کیفیت تدریس رشته حقوق را کاهش می دهد
  19 ژانويه 2006

 7. منابع رشته حقوق سنتی و دستاورد پیشینیان است // در سطوح عالی کرسی های تحصیلی و تدریس حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 8. تحقیر رشته حقوق بزرگترین مشکل این رشته است / در حقوق، اجتهاد باید جانشین اطاعت شود
  19 ژانويه 2006

 9. فقدان رویکرد عملی در آموزش مهم ترین مشکل دانشجویان حقوق است // گرایش جرائم کامپیوتری و تجارت الکترونیک باید به رشته های حقوق افزوده شود
  19 ژانويه 2006

 10. دانشجویان حقوق با مشکل کار آموزی مواجه هستند // مسیر ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وکالت باید تفکیک شود
  19 ژانويه 2006

 11. رشته حقوق با فقر منابع علمی روبرو است // وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها اسفبار است
  19 ژانويه 2006

 12. دانشجوی حقوق فرق بین احضاریه و اخطاریه را نمی داند // تناسبی بین دروس آکادمیک حقوق و مسائل کاربردی دادگستری ها وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 13. دانشجویان رشته حقوق با وقایع حقوقی جامعه فاصله دارند // دانشجویان حقوق توانایی نوشتن یک رأی و لایحه حقوقی را ندارند
  19 ژانويه 2006

 14. کلاس های رشته حقوق به جلسات نقد قوانین حقوق تبدیل شده است // اساتید رشته حقوق به پژوهش اهمیت نمی دهند
  19 ژانويه 2006

 15. جو استنتاج و استنباط در دانشکده های حقوق وجود ندارد
  19 ژانويه 2006

 16. در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
  19 ژانويه 2006

 17. در بازنگری رشته حقوق باید حقوقی و منطقی عمل کرد نه احساسی و شعارگونه // ضعف دانش ترجمه ای در دانشجویان حقوق مشهود است
  19 ژانويه 2006

 18. پژوهش های حقوقی در امر قانونگذاری نادیده گرفته می شوند // آموزش حقوق در مقطع کارشناسی تخصصی نیست
  19 ژانويه 2006

 19. قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
  19 ژانويه 2006

 20. علم اساتید چند شغله حقوق با دانش های جدید فاصله دارد // فن قانون نویسی ایجاد شود
  19 ژانويه 2006